Whistleblowing - Liberec

Vnitřní oznamovací systém - WHISTLEBLOWING

Systém Vnitřního oznamovacího systému společnosti Fehrer Bohemia vám nabízí možnost nahlásit potenciální porušení pravidel.

Každé hlášení prověříme a důsledně se jím zabýváme. Základním stavebním kamenem systému je co největší jistota, že oznámení lze učinit bez obav z odvetných opatření zaručující zásadu spravedlivého procesu pro všechny zúčastněné strany.

Zpracování došlých oznámení provádí příslušná osoba, která dbá na to, aby byly společnosti předány pouze nezbytně nutné informace o osobě oznamovatele. Zpracování oznámení pak probíhá uvnitř organizace v organizačně nezávislém orgánu. Tímto způsobem je zaručena maximální možná ochrana oznamovatelů, dotčených osob i osob podílejících se na objasňování informací.

Správné a vyhovující chování má pro společnost Fehrer Bohemia, s.r.o. nejvyšší prioritu. Úspěch naší společnosti je založen na tom, že společně se zákazníky, zaměstnanci a dodavateli jsme úspěšní díky poctivosti a dodržování pravidel. Abychom byli schopni tento cíl dlouhodobě zajistit, je důležité získávat informace o potenciálním nesprávném chování, abychom mohli tyto indicie prošetřit a v případě, že se ukážou jako oprávněné, toto nesprávné chování napravit.