Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním mých osobních údajů, zejména pak kontaktních údajů (emailová adresa a telefon) poskytnutých za účelem kontaktování ohledně náboru a náborových akcí a to společností

Fehrer Bohemia s.r.o., se sídlem Litoměřická, 470 01 Česká Lípa-Dubice, Česká republika, IČ: 45280479, jako správcem osobních údajů (dále jen „Fehrer Bohemia“). Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 5 let a byl jsem poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adresu: nabor.lbc@fehrer.com